Zajímá vás, proč analyzuji a optimalizuji byznys v korporátech i menších firmách?

Během vlastních projektů jsem v průběhu let navazoval obchodní vztahy s dalšími firmami. Obvykle šlo o zastoupení nadnárodních společností v ČR, případně dalších evropských zemích. A vždy jsme se dostali do bodu, kdy jsem musel analyzovat rizika, dojednat postup k jejich řešení a následně nastavit od začátku všechny procesy.

Žádná ze společností neměla konzistentní a jasný plán!

Problém byl především v přesahu mezi více obory. Nebylo reálné najmout třetí stranu – nikdo takový neexistoval. Pokoušeli jsme se najít odborníky v akademickém prostředí, ale dopadlo to stejně: každý rozuměl jen své omezené výseči dané problematiky.

Procesy pro firmu s obratem 10 nebo 500 milionů jsou stejné, tak mi došlo, že tento typ práce má obrovskou přidanou hodnotu. A žádnou konkurenci… V tom panovala shoda i s ostatními zúčastněnými odborníky (advokátem apod.)

Zkuste třeba v tuzemsku najít podobné know-how s prodejem na Amazonu nebo Ebay, jako nabízím já.

Maximálně najdete nabídky konzultací na Amazonu, kde do češtiny přepisují zkrácené info z webu Amazonu. Žádná přidaná hodnota… Já mám informace o tom, jak Amazon skutečně funguje v praxi – díky vlastním produktům – a rád se o ně podělím.

Mám zkušenosti s širokým spektrem produktů: potravinami, elektronikou, zdravotnickými prostředky, službami. Dokážu najít řešení a nabídnout nápady většině běžných byznysů, ale určitě se najdou oblasti, kde by hrozilo, že selžu. Například kvůli komplexnosti nebo absenci vzdělání v dané oblasti. Nehraju si na Brouka Pytlíka a pokud na něco budu krátký, jasně vám to řeknu!

Pokud však půjde o byznys, kde se orientuji, nabídnu vám výhradně opatření, která dokážu obhájit. Dodám tvrdá data. Navrhnu konkrétní postupy, které povedou k co největší efektivitě vynaložených nákladů a výnosů. Krátce řečeno: dokážu co nejvíc eliminovat rizika a na druhé straně snížit náklady.

Jak říká advokátka, s níž dlouhodobě spolupracuji: “Vy, když se do něčeho pustíte, Honzo, tak se to zkomplikuje, ale výsledek stojí zato!”.