Optimalizuji, řeším výzvy v podnikání.
Mám pro to talent bručícího medvěda:
kritické myšlení + analytické dovednosti.

Některé projekty v minulosti se mi nepovedly – což mi pomohlo poučit se z chyb, uvědomit si rizika a neopakovat je. Mnohem víc projektů se mi podařilo na jedna – a to je hodně hluboká studnice nápadů, jak dělat věci optimálně, uspět a ještě ušetřit. Ať už jde o potraviny, elektroniku, zdravotnické prostředky nebo služby.

Pracuji pro omezený okruh zákazníků – řeší obdobné problémy, jako jsem řešil já. A já efektivní řešení našel, tak vy už kolo vynalézat nemusíte.

Platíte si mé know-how. Za každou hodinou odpracovanou u vás přitom stojí další, kdy o vašem projektu kreativně přemýšlím třeba cestou v autě.

Nenahradím služby patentového zástupce, advokáta či daňového poradce – poskytuji mezioborové poradenství. Při realizaci činností, které vyžadují zmíněné odborníky, pro ně vypracujeme zadání a obrátíme se na ně.

S tímto vám rád pomůžu

Expanze na EU trhy

Vašemu projektu pomůžu svými zkušenostmi s online prodejem do celého světa – s důrazem na země EU a rozsáhlým povědomím o legislativních požadavcích. Disponuji praktickými zkušenostmi s prodejem SW, služeb, elektroniky, potravin, zdravotnických prostředků. Z vlastní praxe znám prodejní kanály jako eBay, Amazon i další. Mám reálné zkušenosti s příjmem plateb (včetně PayPal, Skrill, 2Checkout).

Audit strategického plánu

Podívám se na strategický plán vaší společnosti nebo byznysu. Vyhodnotím jeho reálnou dosažitelnost, rizika. Navrhnu případné úpravy pro dosažení vašich cílů.

Ochrana značky

Najdu (nové) cesty jak aktivně chránit vaši značku/vlastnictví. Mám rozsáhlé praktické zkušenosti s vymáháním práv značek: zhodnocení situace, zajištění důkazů, výzvy porušitelům, včetně následných kroků, pokud nereagují na výzvu. Nastavím monitoring online (případně offline) médií a následně vypracuji procesy jak reagovat na případné nekalé či nezákonné jednání vůči vám. Zkrátka najdu postupy, jak díky své mezioborovosti vymáhat vaše práva, která běžně patentový zástupce ani advokát nenabízejí. Pojďte, ubráníme vaši značku!

YouTube & PayPal

Váš YouTube a PayPal účet mohou být zablokovány a můžete k nim ztratit přístup. Ať už kvůli porušení jejich zásad, hackerského útoku, případně akci od nespokojeného zákazníka apod. Pomohu vám vypracovat interní pravidla, jimiž minimalizujete šanci, že k této nepříjemné situaci dojde.

E-shopy, e-commerce

Ztrácíte se v omračujícím množství ecommerce řešení, zmocňuje se vás rozhodovací paralýza? Pomohu vám najít optimální platformu pro váš byznys s ohledem na budoucí expanzi. Vyhnete se tak případným nemalým vícenákladům spojených se změnou platformy.

Marketingový Audit

Zanalyzuji váš stávající marketingový plán, vyhodnotím výsledky stávající reklamy a navrhnu optimalizaci. Nesoustředím se na počet kliknutí a útraty, ale na ekonomický výsledek. Jak na to? Prakticky u všech PPC kampaní, které jsem kdy optimalizoval, jsem se dostal na úsporu poloviny rozpočtu (někdy dokonce na desetinu) se stejným výsledkem.